Våra medarbetare

Johanna Bergeå
Maria Agner
Louise Fernberg
Hanna Kalsson
Therese Jansson
Kim Assarsson
Jenny pettersson
Maja Perjans

Samtlig personal har utbildningar i städ.